Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

«Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Αρχική 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


30 Οκτωβρίου 2015 – 1 Νοεμβρίου 2015
Διοργάνωση
  • Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
Σκοπός:
Σκοπός του 4ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» είναι να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, που δραστηριοποιούνται ενεργά στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
Απευθύνεται:
  • Στην κοινότητα των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης που ασχολούνται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
  • Στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με τις ΤΠΕ στη Διδασκαλία και τη Μάθηση.
  • Στην κοινότητα των επαγγελματιών που ασχολούνται με την σχεδίαση και ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση.
  • Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων που ενσωματώνουν στα προγράμματα σπουδών τους μαθήματα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση. Περισσότερα:http://etpe2015.web.auth.gr/etpe2015/el/node/1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου