Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

3ο Διεθνές Συμπόσιο, "Σύγχρονες Διαστάσεις στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών"


Αποτέλεσμα εικόνας για af;isa 3ο Διεθνές Συμπόσιο, "Σύγχρονες Διαστάσεις στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών"Tο 3ο Διεθνές Συμπόσιο, "Σύγχρονες Διαστάσεις στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών" (New Issues on Teacher Education, ISNITE 2015) θα πραγματοποιηθεί στις 11-13 Σεπτεμβρίου 2015 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο.


H υποβολή των περιλήψεων είναι ήδη διαθέσιμη έως και τις 31 Μαρτίου 2015, μέσω της ιστοσελίδας http://isnite2015.uth.gr/.  Η ενημέρωση της αποδοχής της περίληψής σας θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση έως τις 8 Μαϊου 2015.

Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του συνεδρίου με νέες πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας στο Βόλο!

Kύριος σκοπός του INSITE 2015 είναι η ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των  ερευνητών και όλων όσων ασχολούνται με το πεδίο της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών. Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να μοιραστούν  τις απόψεις τους από θεωρητική και εμπειρική σκοπιά.  Αναμένεται  ότι το Συμπόσιο θα αποτελέσει μία σημαντική ευκαιρία για την προβολή και συζήτηση των σύγχρονων ερευνητικών ευρημάτων και τάσεων της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, καθώς και ότι θα ανοίξει νέους ορίζοντες για μελλοντική έρευνα.
Συγκεκριμένα, οι θεματικοί άξονες του συμποσίου είναι οι ακόλουθοι:
Πολιτικές και πρακτικές της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών
- Πολιτικές και πρακτικές σε διαφορετικές χώρες
Διεθνείς εξελίξεις και χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών
-Γενικές ικανότητες των εκπαιδευτικών
- Επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες των εκπαιδευτικών
-  Ικανότητες των εκπαιδευτικών σχετικές με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
-Standards του εκπαιδευτικού επαγγέλματος
Εκπαίδευση προπτυχιακών Εκπαιδευτικών
-Διαφορετικές τάσεις στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
-Διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
- Θέματα στη μέτρηση της ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
-Εναλλακτικά προγράμματα για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Εκπαίδευση των εν ενεργεία Εκπαιδευτικών
-Προβλήματα και διαφορετικές προσεγγίσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
-Ένταξη των ΤΠΕ στα προγράμματα
-Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών
- Διαφορετικές προσεγγίσεις στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: Προβλήματα και λύσεις
Προβλήματα των Εκπαιδευτικών και των Εκπαιδευτών Εκπαιδευτικών
-Ο ρόλος της έρευνας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
- Η ανάδυση των κοινοτήτων ως μέρος των διεθνών εξελίξεων για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών.
Η επίσημη γλώσσα του συμποσίου είναι η Αγγλική και, επομένως, όλες οι παρουσιάσεις και οι εργασίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά. Όλες οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συμπόσιο θα περιληφθούν στα πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Σύγχρονες Τάσεις στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα από θεωρητικά  ή/και εμπειρικά θέματα.
Το συμπόσιο οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και υποστηρίζεται από το περιοδικό “ Journal of Teacher Education and Educators ”
Επιπλέον, επιλεγμένες εργασίες θα προσκληθούν για δημοσίευση στο περιοδικό “Journal of Teacher Education and Educators” (JTEE - www.jtee.org).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμπόσιο είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστοχώρο του συμποσίου http://isnite2015.uth.gr. 
Πρόεδρος του 3ου ISNITE 2015 είναι η καθηγήτρια
Δόμνα Μίκα    Κακανά                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου