Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ με θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ:Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης  με θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ: Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα», θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9 και 10 Μαΐου στον Βόλο. Η αλλαγή της ημερομηνίας υλοποίησής του γίνεται εξαιτίας της έλλειψης δωματίων στα ξενοδοχεία του Βόλου λόγω των μαθητικών εκδρομών στο διάστημα που είχε επιλεγεί για την πραγματοποίηση του συνεδρίου μας. Παράλληλα με τη μεταφορά της υλοποίησής του, αλλάζουν και οι ημερομηνίες κατάθεσης των εργασιών, ενημέρωσης για την αποδοχή τους, καθώς και η ημερομηνία έγκαιρης εγγραφής στο συνέδριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου