Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Σκοπός του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) είναι να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται ενεργά στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση. Σας ενημερώνουμε για τις νέες ημερομηνίες υποβολής εργασιών στο 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» που θα γίνει στην Αθήνα, 21-23 Απριλίου 2017, http://etpe2017.aspete.gr

16 Ιανουαρίου 2017: Υποβολή πλήρων κειμένων για Εισηγήσεις
30 Ιανουαρίου 2017: Υποβολή πλήρων κειμένων για Επιμορφωτικές Δράσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου