Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»


Σύμφωνα με την απόφαση 01/16/12.10.16 του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση – ΕΤΠΕ, προσκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέλη Δ.Ε.Π. και ερευνητές συναφών γνωστικών αντικειμένων από Πανεπιστημιακά και Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, για τη φιλοξενία του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία».
Το συνέδριο προγραμματίζεται για την Άνοιξη του 2017.
Ο φορέας που θα αναλάβει τη διοργάνωση του Συνεδρίου, δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν όλα όσα αναφέρονται στα σχετικά κείμενα που βρίσκονται αναρτημένα στο δικτυακό τόπο της ΕΤΠΕ και ειδικότερα όσα αφορούν στο ρόλο των επιτροπών του Συνεδρίου.
Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 20η Μαρτίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου